با ما همراه باشید

سرگرمی

استخاره قرآنی برای فردا چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه در تمام زمینه ها

در این مطلب از پایگاه خبری اخبار طلا می توانید برای انجام کارهای خود از استخاره قرآنی که برایتان گذاشته می شود استفاده کنید،

منتشر شده

در

استخاره قرآنی

در این مطلب از پایگاه خبری اخبار طلا می توانید برای انجام کارهای خود از استخاره قرآنی که برایتان گذاشته می شود استفاده کنید، با ما همراه باشید. استخاره در لغت به معنای طلب خیر است. در حدیث آمده: «استخر ثم استشر» نخست از خدا درخواست خیر کن و ازخدا بخواه آنچه خیر است در زبان طرف مشاوره من قرار بده سپس مشورت کن.

استخاره قرآنی

استخاره قرآنی

صاحب جواهر می گوید: استخاره دارای دو معنی است:

1- از خدا بخواهد تا خیر و برکت را در عملی قرار دهد که تصمیم بر انجام آن گرفته است.

2- از خدا بخواهد تا او را در انتخابش موفق بدارد یعنی توفیق شناخت حق را به او مرحمت فرماید و یا مسیر حق را در زبان و بیان طرف مشاوره اش قرار داده تا به او القا گردد.

استخاره قرآنی چهارشنبه 16 شهریور ماه ۱۴۰۱

•┄┅📜 متولد فروردین ┅┄•

🔸نتیجه کلی: بسیار خوب

🔸نتیجه معامله: میانه

🔸نتیجه ازدواج: خوب

🕋 سوره: سوره اسراء – آیه 9

•┄┅📜 متولد اردیبهشت ┅┄•

🔸نتیجه کلی: بسیار خوب

🔸نتیجه معامله: خیلی بد

🔸نتیجه ازدواج: میانه

🕋 سوره: سوره یونس – آیه 9

•┄┅📜 متولد خرداد ┅┄•

🔸نتیجه کلی: خوب

🔸نتیجه معامله: میانه

🔸نتیجه ازدواج: خیلی خوب

🕋 سوره: سوره هود – آیه 73

•┄┅📜 متولد تیر ┅┄•

🔸نتیجه کلی: بسیار بد

🔸نتیجه معامله: خیلی بد

🔸نتیجه ازدواج: خیلی بد

🕋 سوره: سوره کهف – آیه 57

•┄┅📜 متولد مرداد ┅┄•

🔸نتیجه کلی: خوب

🔸نتیجه معامله: خوب

🔸نتیجه ازدواج: خیلی بد

🕋 سوره: سوره بقره – آیه 216

•┄┅📜 متولد شهریور ┅┄•

🔸نتیجه کلی: میانه

🔸نتیجه معامله: خیلی بد

🔸نتیجه ازدواج: خیلی بد

🕋 سوره: سوره لقمان – آیه 33

•┄┅📜 متولد مهر ┅┄•

🔸نتیجه کلی: میانه

🔸نتیجه معامله: خیلی خوب

🔸نتیجه ازدواج: میانه

🕋 سوره: سوره آل عمران – آیه 110

•┄┅📜 متولد آبان ┅┄•

🔸نتیجه کلی: بسیار بد

🔸نتیجه معامله: خیلی خوب

🔸نتیجه ازدواج: بد

🕋 سوره: سوره اعراف – آیه 79

•┄┅📜 متولد آذر ┅┄•

🔸نتیجه کلی: میانه خوب

🔸نتیجه معامله: بد

🔸نتیجه ازدواج: میانه

🕋 سوره: سوره انفال – آیه 28

•┄┅📜 متولد دی ┅┄•

🔸نتیجه کلی: بد

🔸نتیجه معامله: خیلی بد

🔸نتیجه ازدواج: خیلی خوب

🕋 سوره: سوره تحریم – آیه 10

•┄┅📜 متولد بهمن ┅┄•

🔸نتیجه کلی: بد

🔸نتیجه معامله: خیلی خوب

🔸نتیجه ازدواج: بد

🕋 سوره: سوره قصص – آیه 38

•┄┅📜 متولد اسفند ┅┄•

🔸نتیجه کلی: بسیار خوب

🔸نتیجه معامله: خیلی خوب

🔸نتیجه ازدواج: خیلی بد

🕋 سوره: سوره یوسف – آیه 59

تبلیغات
10 دیدگاه