با ما همراه باشید

اخبار اقتصادی

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل افزایش نرخ تورم نبود

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل افزایش نرخ تورم نبود رئیس اتاق تهران گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل...

تبلیغات